Historie

Muzeum bylo založeno 26. 6. 1929 v zasedací síni radnice v Tišnově. Zakladatelem bylo město, na jeho správě se ale podílel také okres. Proto mělo od počátku regionální charakter a sloužilo celému Tišnovsku s přesahem do širšího Podhorácka. Nárůst sbírek a budování expozic ve 30. letech brzdily nedostatečné prostorové možnosti v radnici, vrcholící v letech druhé světové války. Protektorátní úřady muzeum nejprve uzavřely a následně vystěhovaly do nevhodných a nezajištěných míst. Těžká léta přežil jen nepatrný zlomek předválečného bohatství. Po válce bylo muzeum obnoveno, ale opět se hledaly vhodné prostory. Řešení se nakonec našlo v přestěhování do uvolněných prostor v budově bývalého proboštství v areálu tehdy státem násilně zrušeného ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli v sousední obci Předklášteří, která byla v roce 1953 připojena k Tišnovu. Muzeum tak zůstalo na území města. Stěhování začalo v roce 1954 a 15. 5. 1955 bylo s novým názvem „Okresní vlastivědné museum v Tišnově“ otevřeno veřejnosti. Po správní reformě v roce 1960 a zrušení okresu dostalo zpět původní název Podhorácké muzeum. Od 1. ledna 1967 přestalo být subjektem a stalo se jednou z poboček Okresního muzea Brno-venkov, v roce 2002 přejmenovaného na Muzeum Brněnska. Prvořadým úkolem muzejních pracovníků bylo obnovení sbírkového fondu a vybudování stálých expozic v duchu tehdejšího politického klimatu s důrazem na dělnické hnutí, odboj a partyzánské hnutí. V letech 1976 až 1990 probíhala postupná oprava budovy, ve které muzeum zůstalo i po společenských změnách po listopadu 1989 a obnovení kláštera Porta coeli. Zpřístupněno bylo opět 23. 9. 1990. Od té doby realizovali muzejní pracovníci několik expozic a ve dvou výstavních prostorách stovky krátkodobých výstav a akcí nejrůznějšího obsahu.

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací

Muzeum
v Ivančicích

Lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.