24.02.2019 - 24.02.2019 | Podhorácké muzeum

Jaké obrazy domova si člověk odnáší v srdci…

Beseda autorky obrazů starého Tišnova Jany Kotové-Kouřilové s přáteli.

První výstava v Podhoráckém muzeu v Předklášteří v roce 2019 – Obrazy starého Tišnova – byla zakončena v neděli 24. února besedou s autorkou těchto obrazů Janou Kotovou-Kouřilovou. Tišnovská rodačka, dnes žijící v Kladně, na ní vzpomínala se svými přáteli a dalšími hosty na mladá léta prožitá v tomto městě. Beseda byla doprovodnou akcí k této výstavě a konala se v jejím úplném závěru od 15 hodin.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf