20.01.2019 - 20.01.2019 | Podhorácké muzeum

Setkání účastníků projektu Velká válka 1914 – 1918 a jejich hostů

Doprovodná akce k výstavě První světová válka – rok 1918. Začátek v 15 hodin.

Závěrečná akce dokumentačně výstavního projektu Velká válka 1914–1918 k 100. výročí vypuknutí, průběhu a ukončení první světové války. Na úplném počátku byla výzva k obyvatelům regionu, aby muzeu poskytli památky na svoje předky bojující na frontách první světové války ať už v řadách c. k. rakousko-uherské armády nebo v čs. zahraničním vojsku v Rusku, ve Francii nebo v Itálii. Tyto materiály byly následně využity ve všech výročních letech na výstavách, které seznamovaly s jednotlivými válečnými lety a také s různými tématy k této válce (Vánoce na frontách, život v zázemí, zbraně a armády, péče o zraněné, čs. legie, rozpad monarchie a vznik samostatného československého státu). Materiály současně posloužily k vybudování specializovaného souboru k válce v digitálním archivu PM. Poslední z výstav - První světová válka rok 1918 - v neděli 20. ledna 2019 skončí a v této souvislosti jsou spolupracovníci na celém projektu z řad veřejnosti pozváni, aby společně s muzejníky celý projekt formou setkání a besedy ukončili.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf