SVATÝ FLORIÁN

autor neznámý, Svatý Florián, okolo poloviny 18. století, olej na dřevě, 215x155 mm, dřevěný mořený rám – 19. století, Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska

Komorní malba na dřevěné desce znázorňuje svatého Floriána. Původně římský voják z města Emže (dnes Rakousko), se obrátil na křesťanství a zemřel mučednickou smrtí v roce 304. Podle legendy zázračně uhasil požár města jediným vědrem a proto je vzýván jako ochránce proti požáru. Tento světec oblíbený ve středoevropských zemích zvláště v baroku bývá znázorňován jako římský voják s různými atributy jako je vědro vody, hořící budova, korouhev s křížem či mlýnský kámen. Obrázek ze sbírek Podhoráckého muzea v Předklášteří je kvalitní prací anonymního moravského mistra a je předmětem souvisejícím se soukromou zbožností jako byly také drobné relikviářové obrázky či domácí oltáříky rozšířené v období pozdního baroka.
 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf