ZEMĚDĚLSKÉ NÁSTROJE

Ve sbírkovém fondu Podhoráckého muzea jsou zastoupeny nejrůznější druhy zemědělských nástrojů. Vedle toho se na muzeum občas obracejí lidé s nabídkou větších strojů a zařízení, většinou v souvislosti s přestavbou domu či jeho prodejem. Nejčastějším případem jsou různé druhy mlátiček a povozů. Muzejní pracovníci sice musí tyto majitele z prostorových důvodů odmítat, vždy je ale navštíví, aby jim poradili v dalším postupu, poskytli kontakty na jiné instituce a pořídili si alespoň základní fotodokumentaci. Ta se potom stane součástí fotoarchivu Podhoráckého muzea. Jako zatím poslední případ lze uvést nabídku tří různých strojů z usedlosti v Synalově na Lomnicku z počátku měsíce září letošního roku.
PhDr. Josef Zacpal

   
   

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf