AKVAREL ZDENKY RANNÉ

Zdenka Samsonová-Ranná (1919-1990), V otavách, 1947, akvarel na papíře, 30 x 44,7 cm, Podhorácké muzeum v Předklášteří

Akvarel „V otavách“ Zdenky Ranné (1919 – 1990) je součástí větší kolekce akvarelů, kreseb a olejů této autorky, která se do Podhoráckého muzea dostala darem. Akvarel zachycuje pohled na travnaté louky za Štěpánovicemi. Výjev je rámován horami Dřínovou a Květnicí, které jsou dominantami zdejší krajiny. Měkká a zastřená barevnost vystihuje atmosféru místa, které malířka dobře znala. Akcenty oranžové a modré malbu místy oživují v souladu s temperamentem a spontaneitou autorky. Tento obraz i celé dílo Zdenky Ranné vychází z hlubokého vztahu k přírodě, lidem i zvířatům a prostým věcem, které vytvářely rámec jejího života na venkově. Staly se náměty její tvorby, které se ač profesionálně umělecky neškolená z vnitřní potřeby věnovala celý život. Zdenka Samsonová-Ranná pocházela z Vohančic nedaleko Tišnova a do Štěpánovic se provdala a spolu se svým manželem Emanuelem Ranným, malířem a grafikem, a syny Emanuelem a Michalem tvořila umělecky založenou rodinu. V květnu tohoto roku si připomeneme 90. výročí narození této autorky, jejíž neokázalá tvorba si nesporně zaslouží pozornost.
Mgr. Hana Petlachová

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf