POZŮSTALOST ALOISE KRÁLE

Součástí sbírkového fondu Podhoráckého muzea je od roku 1975 také pozůstalost učitele Aloise Krále (1877 – 1972), mj. objevitele Demänovských jeskyní na Slovensku, který se po odchodu do penze trvale usadil v Tišnově a je zde i pohřben. V letošním roce byla Králova pozůstalost, která zahrnuje velké množství materiálů ke speleologii, nově uložena. Její součástí je i bohatá korespondence, v níž patří k nejcennějším tři dopisy od hudebního skladatele Leoše Janáčka. Jeden z publikovaných dopisů je z roku 1922 a Janáček se v něm zmiňuje, že by během své návštěvy Slovenska rád navštívil jeskyně, které Král objevil, druhým se skladatel omlouvá za neúčast na Králově přednášce s tím, že na ni zapomněl.
PhDr. Josef Zacpal

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf