JUBILEJNÍ TISÍCÍ SVAZEK

Jubilejní tisící svazek Regionální knihovny Podhorákého muzea
V polovině 80. let minulého století vznikla myšlenka vybudovat v Podhoráckém muzeu specifický knižní fond vztahující se k městu Tišnovu, Tišnovsku, obcím v tomto regionu a ke klášteru Porta coeli jako nejvýznamnější stavební památce, v jejímž areálu Podhorácké muzeum od roku 1955 sídlí. Do dnešní podoby se tento knižní fond rozrůstal především dary a sběry, v menší míře i nákupy. Obsahuje nejen klasickou vlastivědnou literaturu, ale i další k tématu se vztahující tiskoviny a publikace nejrůznějšího charakteru včetně beletrie. Fond je od roku 2007 zpřístupněn jako součást Knihovny Muzea Brněnska také v elektronické podobě na jejich webových stránkách. Jubilejním tisícím svazkem regionálního fondu se stala velká obrazová publikace Die Zisterzienser. Geschichte und Architektur, jejímž autorem je Jean - Francois Leroux - Dhuys (text) a Henri Gaud (fotografie). Německá doba původního francouzského originálu vyšla v roce 1998 v nakladatelství Könemann v Kolíně na Rýnem. Mezi desítkami evropských cisterciáckých klášterů je na stranách 366 - 368 také Porta coeli. Knihu daroval Podhoráckému muzeu akademický malíř a grafik prof. Emanuel Ranný ze Štěpánovic u Tišnova.
PhDr. Josef Zacpal

created by: Trinet a.s., design Václav Houf