RESTAUROVANÝ OBRAZ

Exponát představuje nově restaurovaný obraz ze sbírek Podhoráckého muzea: Smrt Korónidy neznámý autor, 1. polovina 18. století, olej na plátně, 91,5 x 125,5 cm. Restaurování obrazu provedl PhDr. Pavel Klimeš. Jedná se o kvalitní práci neznámého barokního mistra a je pravděpodobné, že autorství může být v budoucnosti dále upřesněno na základě formální analýzy nebo archivních pramenů. Obraz patrně pochází zvětšího cyklu výjevů z antické mytologie. Obraz znázorňuje dramatickou scénu popsanou Ovidiových Metamorfózách (Met. II, 602 – 620). Korónis, královská dcera, byla milenkou boha Apollóna a očekávala s ním dítě. Byla mu však nevěrná. Zprávu o tom Apollónovi sdělil sněhobílý havran. V záchvatu žárlivého vzteku bůh na Korónidu vystřelil z luku a smrtelně ji zranil. Proklel i havrana, jehož peří zčernalo. Z mateřských útrob pak vyrval dítě, Asklépia – budoucího boha lékařství, a dal je na vychování Kentauru Cheirónovi. Před restaurováním byla celá plocha malby miskovitě zkrakelovaná, lesklý druhotný lak byl nanesen v nestejnoměrné tloušťce, byl degradovaný a místy značně zežloutlý. Plátno bylo zvlněné, prověšené a ve spodní části perforované. Na tomto místě byl obraz v minulosti lokálně restaurován – přelepy plátnem ze zadní strany, nevhodné olejové retuše a přelakování. Obraz vyžadoval nové komplexní restaurování. Počáteční restaurátorský průzkum vedený nedestruktivními metodami (např. obhlédnutí rentgenovým přístrojem) neodhalil žádnou přemalbu ani pentimenti (autorské změny). Restaurátorský zásah započal fixováním barevné vrstvy a chemickým čištěním malby. Obraz byl dále sejmut ze slepého rámu, byly odstraněny plátěné záplaty, plátno bylo nažehleno na nový podklad a napnuto na nový klínový rám. Místa schybějící barevnou vrstvou byla vytmelena a retušována. Na závěr byl obraz nově přelakován a opatřen novým rámem. Mistrovské dílo citlivým restaurováním získalo svou původní podobu a návštěvníci muzea budou mít brzy možnost uvidět obraz ve výstavní expozici.
Mgr. Hana Petlachová

 stav před restaurováním  stav po restaurování

 

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf