RESTAUROVANÝ OBRAZ

Exponát představuje nově restaurovaný obraz ze sbírek Podhoráckého muzea: Smrt Korónidy neznámý autor, 1. polovina 18. století, olej na plátně, 91,5 x 125,5 cm. Restaurování obrazu provedl PhDr. Pavel Klimeš. Jedná se o kvalitní práci neznámého barokního mistra a je pravděpodobné, že autorství může být v budoucnosti dále upřesněno na základě formální analýzy nebo archivních pramenů. Obraz patrně pochází zvětšího cyklu výjevů z antické mytologie. Obraz znázorňuje dramatickou scénu popsanou Ovidiových Metamorfózách (Met. II, 602 – 620). Korónis, královská dcera, byla milenkou boha Apollóna a očekávala s ním dítě. Byla mu však nevěrná. Zprávu o tom Apollónovi sdělil sněhobílý havran. V záchvatu žárlivého vzteku bůh na Korónidu vystřelil z luku a smrtelně ji zranil. Proklel i havrana, jehož peří zčernalo. Z mateřských útrob pak vyrval dítě, Asklépia – budoucího boha lékařství, a dal je na vychování Kentauru Cheirónovi. Před restaurováním byla celá plocha malby miskovitě zkrakelovaná, lesklý druhotný lak byl nanesen v nestejnoměrné tloušťce, byl degradovaný a místy značně zežloutlý. Plátno bylo zvlněné, prověšené a ve spodní části perforované. Na tomto místě byl obraz v minulosti lokálně restaurován – přelepy plátnem ze zadní strany, nevhodné olejové retuše a přelakování. Obraz vyžadoval nové komplexní restaurování. Počáteční restaurátorský průzkum vedený nedestruktivními metodami (např. obhlédnutí rentgenovým přístrojem) neodhalil žádnou přemalbu ani pentimenti (autorské změny). Restaurátorský zásah započal fixováním barevné vrstvy a chemickým čištěním malby. Obraz byl dále sejmut ze slepého rámu, byly odstraněny plátěné záplaty, plátno bylo nažehleno na nový podklad a napnuto na nový klínový rám. Místa schybějící barevnou vrstvou byla vytmelena a retušována. Na závěr byl obraz nově přelakován a opatřen novým rámem. Mistrovské dílo citlivým restaurováním získalo svou původní podobu a návštěvníci muzea budou mít brzy možnost uvidět obraz ve výstavní expozici.
Mgr. Hana Petlachová

 stav před restaurováním  stav po restaurování

 

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101