19.09.2020 - 19.09.2020 |

Dny evropského dědictví: Budova opatství Porta coeli a špitální zahrada

Odpoledne věnované renesanční budově opatství a přiléhající opatské zahradě, od 19. století také nazývané špitální. Součástí prohlídky bude výklad se vztahem k danému prostoru a ochutnávka jablečných produktů z klášterních sadů. Akce probíhá od 14 do 17 h.

Areál cisterciáckého opatství Porta coeli patří k nejrozsáhlejším církevním stavbám v České republice. Středověké raně gotické jádro kláštera obklopuje soubor konventních a hospodářských budov většinou z období baroka.

Jedinou renesanční stavbou v areálu je opatství, dokončené v druhém desetiletí 17. století. Bylo sídlem abatyše, nejvyšší představené kláštera. Hned vpravo za vstupní bránou do areálu zaujme tato stavba patrovými arkádami.

Na opatství navazují konventní budovy, presbytář klášterního (dnes farního) kostela, hovorna a přiléhá k němu opatská zahrada, dnes také nazývaná špitální. Celý tento prostor totiž po prusko-rakouské srážce u Tišnova v roce 1866 sloužil jako špitál pro raněné vojáky.

Akci pořádá Podhorácké muzeum (pobočka Muzea Brněnska), ve spolupráci s dobrovolníky pro Porta coeli a za podpory Cisterciáckého opatství Porta coeli, Klášterního pivovaru Porta coeli a kavárny Porta coeli.

Vstup volný, začátek ve 14.00, konec v 17.00 hodin (v tuto dobu bude také vstup do muzea zdarma).

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf