03.03.2020 - 07.06.2020 |

Jiří Štourač – Silentium (malba a kresba)

Obrazy zajímavého výtvarníka otevírají svět ticha a vnitřní koncentrace navazující spojení s prostředím kláštera Porta coeli.

Jiří Štourač zvolil jako název své výstavy v Podhoráckém muzeu slovo Silentium, latinsky „ticho“, které je příznačné pro jeho tvorbu v mnoha ohledech. Nabízí se vztah k místu, kde se výstava koná, totiž v prostorách bývalého proboštství kláštera Porta coeli, kde je ticho a vnitřní usebrání ideálním stavem mysli. Tato atmosféra malíře fascinuje a snaží se ji zachytit také na svých obrazech.

Tiché soustředění je vlastní i vnitřnímu rozpoložení autora a z něj pak vyrůstají jeho obrazy a toto naladění v sobě nesou dál. A tím nemyslíme jen zátiší, která Jiří Štourač často maluje a která mají ticho přímo ve svém názvu. Také jeho figurální obrazy a působivé scény s vyprázdněnou architekturou, nabízí zátiší pro naše oči a mysl. Atmosféra ticha panuje ve Štouračových malbách také proto, že figury a tvary na jeho obrazech jsou velmi koncentrované a zjednodušené na svou podstatu.

Slovo „ticho“ můžeme vztáhnout i k médiu klasické malby, které autor nejčastěji využívá. Vytvoření dobré malby si totiž stále spojujeme s ústraním a tichem ateliéru, kde malíř soustředěně pracuje.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf