07.09.2019 - 07.09.2019 | Podhorácké muzeum

Klášterní sady a hospodářské budovy v areálu Porta coeli

Odpoledne věnované hospodářským objektům kláštera včetně klášterních sadů a jejich postupnému oživování. Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví.

Areál cisterciáckého opatství Porta coeli patří k nejrozsáhlejším církevním stavbám v České republice. Kromě vlastního klášterního jádra tvoří podstatnou část hospodářské objekty. Za vysokou barokní zdí bylo vše, co klášter a jeho obyvatelé v minulosti potřebovali ke svému každodennímu životu. Další hospodářské objekty a dvory byly mimo opatství na klášterním panství. Vedle budov a hospodářského zvířectva to byla pole, louky a pastviny, lesy a také klášterní sady.

V sobotu 7. září dojde k propojení akce Dny evropského dědictví s akcí Hnutí Brontosaurus, které v tomto zářijovém termínu organizuje mezinárodní výměnu mládeže v rámci programu Erasmus+ s tématem oživování malých měst a venkovských oblastí. Účastníci programu (30 mladých osob do 26 let z pěti zemí Evropy) budou prezentovat své aktivity široké veřejnosti právě v areálu Porta coeli.

Budou probíhat komentované prohlídky starých klášterních sadů, s veřejností proběhne společné lisování ovocných moštů a ochutnávka těchto produktů. Zaměstnanci muzea zajistí širší výklad o hospodářských aktivitách cisterciáckých klášterů v minulosti a konkrétně se zaměří na hospodářské budovy v areálu Porta coeli.

Nabídku doplní prodej piva a časové prohlídky nově otevřeného Klášterního pivovaru. Návštěvníci budou mít možnost také navštívit výstavy a expozice v muzeu a prohlédnout si gotické jádro klášterních budov.

Vstup volný.
Akce probíhá od 14 do 17 hodin.

Více informací o projektu Dny evropského dědictví najdete ZDE.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf