12.11.2019 - 19.01.2020 | Podhorácké muzeum

Sametová revoluce

Výstava k 30. výročí událostí v listopadu 1989 s důrazem na situaci na Tišnovsku. Shrnuje základní informace o celostátním průběhu revolučního kvasu v listopadu a prosinci 1989 až do prvních svobodných voleb v roce 1990. Druhá rovina výstavy je ryze regionální - zachycuje odezvu pražského a posléze brněnského dění na Tišnovsku.

Návštěvníci si připomenou život v totalitním systému s mnoha jeho typickými znaky a peripetiemi. Mezi vystavenými exponáty uvidí řadu charakteristických tiskovin a předmětů: politickou literaturu, medaile, řády, odznaky brigád socialistické práce a další symboly socialismu. Nechybí ale ani symboly opačné: text Charty 77, petice Několik vět nebo literatura tehdy zakazovaných autorů. Dobovou atmosféru doplňuje instalace obývacího pokoje běžné rodiny z 80. let 20. století a fotografie Tišnova zachycující šedivou a neutěšenou podobu města v totalitním období.

Autoři mohli při přípravě a instalaci výstavy pracovat s množstvím regionálního materiálu, především s písemnostmi a fotografiemi. Tehdejší muzejní fotograf dokumentačně zachytil jak atmosféru v blízkém Brně, kam dojížděli manifestovat četní obyvatelé Tišnovska, tak i v regionu. Vznikly tak snímky ze shromáždění občanů u příležitosti konání generální stávky na tišnovském náměstí nebo ze setkání občanů s předními členy zdejšího Občanského fóra, studenty a herci v místní sokolovně.

Zásluhou tehdejších zaměstnanců muzea mohli kurátoři také pracovat s množstvím letáků a plakátů, které se objevovaly v ulicích města, na výkladech obchodů nebo obecních nástěnkách. V závěru výstavy jsou připomenuty první svobodné komunální volby, návštěvníci si mohou prohlédnout tablo kandidátů za tišnovské Občanské fórum a výsledky těchto voleb. Symbolicky výstava také připomíná jména tří tišnovských občanů, kteří se aktivně zapojili do boje proti totalitnímu režimu. 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf