19.05.2019 - 20.10.2019 | Podhorácké muzeum

Co všechno je muzeum…

Výstava připomínající 90. výročí založení Podhoráckého muzea.

Výstava Co všechno je muzeum…, připravená k 90. výročí Podhoráckého muzea, je malou sondou do práce současných odborných pracovníků této pobočky Muzea Brněnska. Každý zde představuje prostřednictvím textů, fotografií a předmětů svůj aktuální nebo déletrvající projekt.

Etnoložka prezentuje rekonstrukci lidového oděvu v obcích na Tišnovsku, historička umění víceletou dokumentaci tvorby předních výtvarníků regionu, historik zastoupení tří místních literátů z přelomu 19. a 20. století (Karas, Uher, Soukal) v muzejních fondech a přírodovědec budování herbáře a fotodokumentaci živé a neživé přírody Tišnovska. Ve výstavě nechybí ani základní informace k dějinám Podhoráckého muzea.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf