09.04.2019 - 10.11.2019 | Podhorácké muzeum

Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana

Výstavní projekt založený na propojení výtvarného umění a přírodních věd představí malby, trojrozměrné modely a paleontologické vzorky prehistorické fauny a flóry.

Podhorácké muzeum v Předklášteří vás prostřednictvím svého nového výstavního projektu zve na pomyslnou dobrodružnou výpravu do dávné historie Země. Výstava „Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana“ představuje tvorbu pětice výtvarníků - Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského, Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího Teichmanna, kteří se zabývají oborem tzv. vědecké umělecké rekonstrukce. Působí na pomezí mezi oblastmi umění a vědy a spolupracují s přírodovědci na tvorbě přesných zobrazení prehistorické fauny a flóry i dávných předků člověka.

Jejich díla – kresby, malby nebo trojrozměrné modely se stávají součástí přírodovědných expozic nebo se objevují jako obrazový doprovod vědeckých publikací. Autoři navazují na práci známého malíře Zdeňka Buriana, ilustrátora vědeckých i dobrodružných knih o pravěku. Pětice autorů tvoří Volné sdružení výtvarníků PAS (Paleoart – Art and Scince, Paleoart – Umění a věda) a uspořádali už řadu úspěšných výstav.

Na aktuální výstavě v Podhoráckém muzeu ožívá v jejich obrazech a trojrozměrných modelech úžasný svět známých i méně známých živočichů obývajících naši planetu před miliony lety až po období nedlouho před příchodem člověka. Můžeme se tak seznámit s obyvateli prvohorních moří nebo se pomyslně projít nekonečnými karbonskými pralesy a močály. Nechybí ani malby zachycující populární dinosaury či symbol pravěku – srstnatého mamuta.

Druhá část výstavy je přírodovědná a zahrnuje zkameněliny či odlitky nejrůznějších živočišných i rostlinných druhů od prvohorních stromovitých přesliček, přes druhohorního ichtyosaura až ke čtvrtohorním mamutům a šavlozubým tygrům. K vidění je i model stegosaura ze známého filmu K. Zemana „Cesta do pravěku“.

Součástí výstavy je i dětský koutek (nejen pro děti), v němž najdete například skládačku tlapy jeskynního medvěda, deskovou hru s dinosaury a můžete vylézt i na hřbet modelu dinosaura známého pod jménem triceratops. Připraveny jsou i edukační programy pro mateřské školky a školy.

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf