18.05.2019 - 18.05.2019 | Podhorácké muzeum

Muzejní noc 2019

Program byl zaměřen k výstavám Cesty do pravěku a Co všechno je muzeum…

Začátek v 18.00, poslední vstup ve 23.30 hodin.

PROGRAM:

• H – Trio, hudba z 30. let 20. století
• malá krojová přehlídka
• hra na hudební nástroj didgeridoo
• KVJ Tišnov – keltský tanec
• INSPIRO – taneční vystoupení „Pravěk"
• pravěká řemesla (hrnčířství, tkaní)
• promítání virtuální prohlídky kláštera Porta coeli
• slavnostní nasvícení kostelního portálu

+ pivo z obnoveného pivovaru Klášterní pivovar Porta Coeli, a.s., víno a ovocné mošty z klášterních sadů, medové perníčky a další občerstvení

Vstupné 20 Kč se hradí při prvním vstupu a platí do všech čtyř zpřístupněných objektů muzea.

BEZPLATNÁ DOPRAVA Z BRNA:
• mimořádná autobusová linka H, odjezd ze zastávky Česká
• nutné zajistit si místenku, bezplatně k vyzvednutí 16. a 17. 5. v infostánku Brněnské muzejní noci na náměstí Svobody

created by: Trinet a.s., design Václav Houf