08.09.2018 - 08.09.2018 | Podhorácké muzeum

Prohlídka historické sladovny klášterního pivovaru Porta coeli

Speciální akce připravená u příležitosti Dnů evropského dědictví.

Přijďte si prohlédnout stavebně nejzajímavější prostor pivovarských budov v Porta coeli – velkou sladovnu, která sloužila svému účelu až do roku 1942. Navštívit můžete také nový Klášterní pivovar Porta coeli, jenž se nyní buduje v areálu pivovaru historického. Možnost ochutnávky piva.
Akci pořádá Podhorácké muzeum ve spolupráci s Cisterciáckým opatstvím Porta coeli a Klášterním pivovarem Porta coeli.'
Prohlídky se konají od 14.00 - 17.00 hodin
Vstup volný

V rámci Dnů evropského dědictví probíhá od 1. 9. do 30. 9. 2018 celorepubliková soutěž! Pravidla soutěže a více informací najdete na www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2018-soutez/

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf