15.04.2018 - 15.04.2018 | Podhorácké muzeum

Přednáška Mgr. Jany Mlatečkové na téma „Sochař, který vyzdobil meziválečné Brno“

Doprovodná akce k výstavě Václav Hynek Mach – sochař nové republiky. Přednáška se uskuteční v neděli 15. dubna 2018 v 16.30 hodin přímo v prostorách výstavy.

Výstava je první soubornou prezentací tvorby brněnského sochaře Václava Hynka Macha, který je svými rodinnými kořeny spojen s Tišnovskem. Jejím záměrem je připomenout pozapomenutého ale svého času známého autora, který byl ve 20. a 30. letech 20. století činný hlavně v oblasti sochařské tvorby pro architekturu. Svými sochami doplnil novostavby budov vznikajících v prvorepublikovém Brně – např. Nemocenská pokladna na Zahradníkově ulici, Městská spořitelna na Palackého třídě nebo přístavba Zemského domu na Kounicově ulici. V. H. Mach se věnoval také zakázkám na pomníky a pamětní desky významných osobností, včetně pomníků prezidenta T. G. Masaryka. Protipól jeho tvorby pro veřejný prostor tvořily volné sochy a zahradní i hřbitovní plastiky. Expozice představuje všechny tyto rozmanité polohy autorovy tvorby a to prostřednictvím soch, sochařských návrhů, přípravných kreseb, ale také bohaté fotodokumentace. Pokouší se sochaře vrátit na pomyslnou mapu brněnského meziválečného umění, kam zcela jistě patří, i když nebyl zastáncem avantgardních uměleckých proudů a jeho umělecký názor se pohyboval v mezích realismu s výkyvy ke klasicizující nebo expresivní formě.
Výstava je součástí projektu Republika 100, kterým čtyři brněnská muzea (Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Muzeum Brněnska) připomínají výročí 100 let od vzniku samostatného Československa.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf