21.05.2017 - 07.01.2018 | Podhorácké muzeum

Cestovatelé do světa a svět k nám

Výpravy za dobrodružstvím v minulosti i v současném globalizovaném světě.

Výstava Cestovatelé do světa a svět k nám je věnována fenoménu cestovatelství od konce 19. století až po současnost a vychází z místních regionálních poměrů. V úvodní části jsou zmíněni cestovatelé z Tišnovska, Brněnska a Ivančicka, kteří v minulosti našli odvahu k cestám do exotických zemí. Jsou zde nastíněny jejich osudy a ukázány předměty, které používali nebo které si odsud přivezli. Nechybí ani zastoupení misionářské činnosti v Jižní Americe a vědeckých výzkumů v Antarktidě. Tato část je propojena se stávající historickou expozicí obytného interiéru na přelomu 19. a 20. století. V jejich stopách jdou dnešní cestovatelé, kteří vyrážejí za dobrodružstvím a poznáním v moderních podmínkách globalizovaného světa. Vybraní zástupci z nich zapůjčili fotografie, předměty a formou krátkých textů se na panelech podělili o své největší zážitky. V prostřední části výstavy jsou dva samostatné oddíly. První zachycuje příslušníky cizích národů, kteří hledali na Tišnovsku politický azyl nebo práci a nakonec zde i zůstali a založili rodiny. Druhý oddíl připomíná omezené možnosti cestování v době socialismu. Ve výstavě nechybí ani dětská herna a pro žáky mateřských a základních škol jsou připraveny edukační programy.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf