13.06.2017 - 17.09.2017 | Podhorácké muzeum

Radiopřijímače jako zdroj informací a zábavy

Muzejní exponáty doplněné unikáty ze soukromých sbírek.

Na výstavě Radiopřijímače jako zdroj informací a zábavy najde návštěvník rozhlasové přijímače od dvacátých do sedmdesátých let 20. století. K instalování byly využity některé dobově typické nábytkové kousky, které podpořily chronologické a prostorové rozčlenění výstavy. Vzhledem k historii rozhlasového vysílání a výroby radiopřijímačů v Československu a také situace za druhé světové války, rozhlasu po drátě a převedení všech soukromých firem pod značku Tesla. Tvary a design přístrojů jsou rozličné, na výstavě jsou dokonce unikáty. Z muzejních depozitářů poskytly exponáty kromě Podhoráckého muzea také Technické muzeum v Brně, Vlastivědný spolek Rosicko – Oslavanska a Muzeum v Ivančicích. Zapojili se ale také ochotní sběratelé a soukromníci, kteří zapůjčili několik velmi zajímavých exponátů a vhodně tak doplnili sbírky muzejní. Součástí výstavy je také dětská dílna, proto se do návrhů nových přijímačů a vymýšlení jejich názvů mohou zapojit i návštěvníci. 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf