28.02.2017 - 23.04.2017 | Podhorácké muzeum

Naplno – malba Pavla Mareše (1947 – 1990)

Výstava představí malířskou tvorbu tišnovského rodáka P. Mareše, která se ve svém závěrečném období vyznačovala volnými tvary a strhující barevnou energií.

Výstava, která se koná při příležitosti 70. výročí narození tišnovského výtvarníka Pavla Mareše, by chtěla ukázat pozoruhodný a rychlý vývoj jeho tvorby od začátků nadaného amatéra až k suverénnímu malíři s jasným uměleckým názorem. Mareš původně vystudoval technický obor a krátce se této profesi také věnoval, ale později si doplnil umělecké vzdělání na brněnské Uměleckoprůmyslové škole a soukromým studiem. Malbu Pavla Mareše zpočátku inspirovala krajina a pohledy na venkovská stavení. Jeho krajinomalba byla vzákladních principech ovlivněna tradicí tohoto žánru tedy pozorováním motivu v reálné přírodě a více či méně čitelným zobrazením, ale zároveň vždy potřeboval moment určitého zjednodušení a vložení přírodní rozmanitosti do výtvarného systému.Tento sklon postupně začal u Mareše převažovat a po roce 1980 už malby nezachycují přirozené scenérie, ale vytváří úplně novou skutečnost založenou na čistých výtvarných elementech - barvě, tvaru a linii. Zachází nimi se sobě vlastním temperamentem a využívá je ve velkorysých kompozicích. Začal uvažovat o krajině obecněji, chtěl proniknout k jejímu vnitřnímu uspořádání a dění pod povrchem. Objevil pro sebe také nové téma městské umělé krajiny. V závěrečném období Marešovy malby se nedá popřít vliv jeho přítele, malíře Bohumíra Matala, který ho navedl ke konečné proměně obrazu v nezávislou výtvarnou konstrukci v podobě tvarové a barevné mozaiky. Tyto obrazy byly příslibem dalších zajímavých řešení, která mohl autor ve své malbě ještě objevit. Ale i to, co stihl ze svých uměleckých plánů realizovat, je významným počinem na místní umělecké scéně.

Součástí výstavy je také dětský ateliér, kde se děti mohou hravou formou seznámit principy abstraktního malířství.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf