05.06.2016 - 18.09.2016 | Podhorácké muzeum

Velké prádlo

Výstava seznamující s postupy praní a ošetřování prádla v minulosti.

Výstava dýchající čistým prádlem je nainstalována v Podhoráckém  muzeu v Předklášteří a zabývá se typickým námětem ze života žen v dobách dávno i nedávno minulých. Sbírkové předměty, které sloužily pouze k praní nebo plnily v domácnostech ještě další funkce,  doplňují tematické fotografie a texty. Praní v přírodě u vody vnímáme dnes jako téměř sto let vzdálenou práci, praní na dvoře je nám jen o málo bližší, ba i praní doma starými tradičními postupy je pro mnohé návštěvníky plné objevů. Udržování oděvu v čistotě bylo za našich prababiček velmi namáhavou pracovní doménou žen a v nepoměrně snadnější podobě zůstává dodnes. Exponáty pocházejí ze sbírkového fondu muzeí a ze soukromých sbírek. Na výstavě najdeme velmi starobylé věci, se kterými se v rodinách už nesetkáváme a které nesou půvabné názvy – např. „modřička“, „cihlička“,  či prací „písty“ a jiné. V jejich sousedství jsou umístěny valchy, mandly a kotle, jimž podobné jsme ještě nedávno mohli vidět z prádelnách nebo odložené na půdě. Části výstavy se zabývají postupem praní včetně souvisejících činností a údajů a jsou ukončeny ukládáním prádla, byť zase různorodým v čase a prostředí.   

Pro rodiny s dětmi a školní skupiny je k výstavě připraven interaktivní výklad Šátek po prababičce s možností si některé postupy přímo vyzkoušet a zamyslet se nad šikovností a zdatností našich prababiček.

Muzejníci by s vděčností přivítali poskytnutí fotografií nebo pohlednic s motivem praní, které by po oskenování vrátili majiteli.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf