21.05.2016 - 09.10.2016 | Podhorácké muzeum

Lucemburkové a klášter Porta coeli

Výstava v roce 700. výročí narození Karla IV. představí atmosféru doby vlády lucemburské dynastie ve vztahu ke klášteru Porta coeli.

Klášter Porta coeli založený královnou Konstancií, vdovou po českém králi Přemyslu Otakarovi I., byl důležitým prvkem ve středověkém uspořádání Moravy. Lucemburkové, zejména král a císař Karel IV., si toho byli plně vědomi a dbali na potvrzení práv kláštera a jeho panství ve svých výsadách. 

Návštěvníci nahlédnou do atmosféry 14. až poloviny 15. století. Představí osobnosti lucemburského rodu, které jednaly s klášterem ohledně jeho svrchovanosti nebo naopak podřízenosti. Výstava poprvé v Pohodráckém muzeu ukáže s originály a repliky středověkých zbraní, archeologický materiál z vykopávek a provede návštěvníka krajinou kolem řeky Svratky do kláštera Porta coeli. Hrady kolem této trasy jsou zachyceny v kresebné rekonstrukci.                                                                       

Životní styl doby slavných králů dokresluje interiér komnaty s nábytkem, repliky historického oděvu na figurínách, nádoby, potraviny, repliky skla a trhové stánky se zbožím. Výstava zároveň ukáže zachované projevy gotické výtvarné kultury, zejména plastiky a stavební prvky.                                     

Výstava bude postupně provázena celou řadou doprovodných akcí, od Muzejní noci přes jarmark a koncerty po speciální prohlídky, časově omezené vystavení mimořádných uměleckých děl a odborné přednášky.

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf