17.11.2015 - 14.02.2016 | Podhorácké muzeum

Napsala mi máma ... První světová válka - rok 1915

Pokračování dokumentačního a výstavního projektu Velká válka 1914 – 1918, tentokrát s důrazem na situaci v zázemí.

Nová výstava o nelítostné I. světové válce, o tom, jak se žilo v roce 1915 v zázemí, proběhne v Podhoráckém muzeu, pobočce Muzea Brněnska, od 17. listopadu letošního až do 14. února příštího roku. Množství dopisnic, fotografií, dokumentů, tiskovin a vzpomínkových zápisků navozuje příběhy žen, starých lidí a dětí, kteří zůstali doma a museli se vyrovnat s  nesnázemi válečných let. Muži produktivního věku chyběli v rolnickém hospodářství, v živnostech, při úředních jednáních, při odvodech daní a dávek pro stát. Návštěvníci uvidí prostor zařízený na způsob nepříliš majetné vesnické usedlosti s domácími činnostmi v adventu a jako jeho protiváhu část interiéru zámožnější měšťanské vrstvy s jejími aktivitami v zimě.

Válečné události před sto lety zasáhly zásadně do každé rodiny Rakouska-Uherska, a to samozřejmě i na Tišnovsku. Ve stejném duchu se ponese v prosinci Adventní setkání 2015 nazvané Škoda tě, synečku, na té vojně.

Výstava na sklonku roku slouží zároveň jako zdroj výkladu některých lidových zvyků před sto lety. Plánovaný program a besedy pro školní skupiny a veřejnost jsou koncepci výstavy přizpůsobeny. 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf