19.03.2015 - 10.01.2016 | Podhorácké muzeum

Ve jménu zákona

Výstava o četnících v období první republiky, realizovaná s partnerem výstavy Českou televizí, Televizním studiem Brno, s ukázkami ze seriálu Četnické humoresky.

Výstava mapuje historii a vývoj četnictva a četnických pátracích stanic v období 1. republiky. V expozici najdete i rekonstrukci místa činu loupežné vraždy a ve spojitosti s tím můžete shlédnout na jedné z televizních obrazovek krátký, šestiminutový film z vyšetřování na místě činu četníky z Četnické pátrací stanice Brno. Další součástí výstavy je expozice, vytvořená ve spolupráci s Českou televizí, Televizním studiem Brno, na téma Četnické humoresky. Netradičně řešená plocha prostorů výstavy nabízí jednak množství reálných předmětů, tak i celek doprovodných 2D panelů. Z historie výstavy: příprava trvala dohromady více jak rok, uvidíte zde na 180 kusů originálních předmětů – od pravého kasařského nářadí, originálů šavlí, pušek, uniforem, technického vybavení vyšetřujících četníků z pátracích stanic až po množství faximilií, to vše bylo zapůjčeno a svezeno téměř z celé republiky. Výstava jako taková nechce mapovat zločin, jejím záměrem je přiblížit návštěvníkům osobní i profesní život četníků z pátracích stanic. A není bez zajímavosti, že některé z vyšetřovacích metod a postupů se do dnešní doby příliš výrazně nezměnily.

Pozvánka na výstavu

created by: Trinet a.s., design Václav Houf