16.05.2015 - 16.05.2015 | Podhorácké muzeum

Muzejní noc 2015

Program bude zaměřen k výstavám „Ve jménu zákona“ a „Druhá světová válka na Tišnovsku“. Přijďte si prožít atmosféru Muzejní noci do Předklášteří!

Muzejní noc bude letos v Podhoráckém muzeu ve znamení výstav „Ve jménu zákona“ a „Druhá světová válka na Tišnovsku“. Kromě volných prohlídek obou výstav bude důraz položen na první z nich, která je věnovaná četníkům v období 1. republiky a je realizovaná s partnerem výstavy Českou televizí, Televizním studiem Brno včetně ukázek z oblíbeného seriálu Četnické humoresky. Výstava je instalovaná ve všech výstavních sálech v patře budovy včetně stálé historické expozice, v níž je naaranžovaná rekonstrukce loupežné vraždy velkostatkářky Hádkové v zámečku Na Šípku L. P. 1932. Program vždy v celou hodinu v 19, 20, 21, 22 a 23 hodin začne v přízemí komentovanou prohlídkou výstavy Druhá světová válka na Tišnovsku a bude pokračovat v prvním patře v četnické výstavě pásmem písní z třicátých let minulého století v podání Pěveckého sboru Pavlíny Zámečníkové z Kuřimi. Po budově budou korzovat četníci v dobových uniformách a krásné dámy v historických kostýmech. Ve výstavě budou profesionální kriminalisté prezentovat některé vyšetřovací metody jako odebírání otisků prstů na daktyloskopickou kartu četnického velitelství v Brně, otisk ucha nebo odběr DNA. Po celou dobu konání muzejní noci bude v přízemí budovy probíhat autogramiáda, na které bude duchovní otec a odborný poradce televizních Četnických humoresek JUDr. Michal Dlouhý vyprávět o tomto seriálu a podepisovat své knihy, které lze v muzeu i zakoupit. Chybět nebudou ani tradiční prohlídky interiéru farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a slavnostní osvětlení portálu. Po celý večer bude zajištěno občerstvení.

Brněnská muzejní noc     

Muzejní noc v Památníku Mohyla míru 16. 5. 2015
Muzejní noc v Památníku písemnictví na Moravě 16. 5. 2015created by: Trinet a.s., design Václav Houf