23.11.2014 - 25.01.2015 | Podhorácké muzeum

Vánoce na frontách 1. světové války

Výstava, připravená u příležitosti 100. výročí vypuknutí první světové války, přibližuje první rok války a vánoční atmosféru na bojištích.

Výstava v muzejní galerii si klade za cíl upozornit na to, jak lehce se může běžný život proměnit v čas strádání a bolesti, plný obav o členy rodiny. V centru zájmu jsou příběhy konkrétních jednotlivých rodin a jednotlivých vojáků z Tišnovska. Tyto příběhy jsou srozumitelné i pro dnešní děti. Za využití muzejních sbírkových předmětů, soukromé sbírky polních lahví vojáků válčících armád, historických fotografií, rodinných kronik, vzpomínek a dopisnic z fronty a na frontu si malí i dospělí návštěvníci udělají představu o době před sto lety. Celkovou instalaci doplňuje frontový zákop a panelová výstava o dopadech války na Lomnicku, zapůjčená Okrašlovacím spolkem pro Lomnici a okolí. Speciální programy pro děti jsou připraveny.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf