27.04.2014 - 02.11.2014 | Podhorácké muzeum

Sportovně a elegantně!

Sportovní vyžití nejen na Tišnovsku. Výstava představí různé druhy sportů, sportovce a sportovní události v rozmezí celého 20. století.

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, připravilo pro veřejnost zcela mimořádnou výstavu SPORTOVNĚ A ELEGANTNĚ! Výstava se zabývá sportovním vyžitím nejen na Tišnovsku v průběhu 20. století. Tišnov po celé minulé století byl úzce spojen se sportem a v některých letech velmi úspěšně. Muzejní sbírky ve své rozmanitosti jsou základem instalace, doplňují je fotografie, novinové články a plakáty z různých období. Do přípravy výstavy se zapojila celá řada spolupracovníků, většinou sportovců a sportovních organizací. Ti všichni, a je jich několik desítek, ochotně zapůjčili předměty, písemné materiály a fotografie.
Výčet druhů sportu, o nichž výstava alespoň zmínkou pojednává, je velmi široký: lyžování, cyklistika, hokej, fotbal, tenis, běh, volejbal, basketbal, házená, stolní tenis, šachy, atletika, turistika, motocyklový sport, gymnastika, plavání, bruslení na ledě i na inline bruslích, horolezectví, windsurfing, karate, lukostřelba, paragliding a ještě několik dalších. Kromě výkonnostních sportů je zařazeno i provozování sportu kondičně – hlavně zásluhou Sokolské župy - a rekreačně, což ke své radosti a spokojenosti vykonává mnoho občanů. Prostorový závěr výstavy tvoří současné sportovní oděvy a sportovní vybavení. Jak už se stalo zvykem, součástí výstavy jsou programy pro děti a interaktivní kouty na vyzkoušení her, šikovnosti a vlastní kondice.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf