06.04.2014 - 27.04.2014 | Podhorácké muzeum

Jarní svátky, jarní hry

Tradiční zvykoslovná výstava připomene jednotlivé svátky jarního období.

Výstava je věnována nejenom velikonočním svátkům, ale i významným dnům, které Velikonocím předcházejí anebo přicházejí po nich. Ne všechny jsou v dnešní době slaveny, proto výstava ukazuje většinou situaci ve venkovském prostředí v minulosti. Základem pro užití muzejních sbírkových předmětů symbolizujících zvyky a obyčeje je důležitost začátku zemědělských prací v probouzejícím se jaru. Návštěvníkům se nabízí kalendářní postup od svátku sv. Řehoře postními nedělemi přes vynášení Smrtky, přinášení nového léta, samozřejmě velikonoční dny, svátek sv. Jiří, první jarní výhon dobytka, pálení čarodějnic, až po stavění májek, vše doplněno různými pranostikami. K létu směřuje zaznamenaná obchůzka královniček. Jarní období ale svou nezaměnitelnou atmosférou poskytovalo v minulosti a dává dodnes příležitost dětem k rozmanitým hrám a zábavám. To je nová stránka výzkumu muzea, ihned použitá ve výstavě. Na některé zajímavosti chce výstava upozornit a případně s nimi malé hosty seznámit slovem i prakticky.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf