04.02.2014 - 30.03.2014 | Podhorácké muzeum

Zapomenutí svědkové dávné slávy

Umění od 17. do počátku 19. století ze sbírek Muzea Brněnska.

Soubor více než 80 maleb, kreseb, grafických listů a dřevěných plastik z doby od 17. do počátku 19. století představuje výběr nejlepších děl ze sbírek čtyř poboček Muzea Brněnska (Podhoráckého muzea, Muzea v Ivančicích, Muzea ve Šlapanicích a Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradu). Vystavená díla zachycují výjevy z antické mytologie, ze Starého a Nového Zákona a ze života světců. Zastoupeny jsou také portréty, krajinomalby, žánry, historické mapy a knihy i drobné doklady lidové zbožnosti. Většina z vybraných děl moravské, české, německé, rakouské, vlámské, italské i francouzské provenience bude veřejnosti prezentována vůbec poprvé.

Doprovodný program:
Múzy v muzeu. Hudba a tanec 17. a 18. století (vystoupení taneční skupiny LOTA a žáků ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně) / 9. března 2014 v 16 hodin

Komentovaná prohlídka s autory výstavy / 12. března 2014 v 16 hodin

Ve skrytu šerosvitu (animační programy spojené s komentovanou prohlídkou výstavy jsou určené dětem 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a ZUŠ) / termín po předchozí domluvě
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf