KOLEKCE UČEBNIC

V roce 2014 obohatila sbírkový fond Podhoráckého muzea v celkovém počtu 258 kusů kolekce učebnic nejrůznějších studijních oborů. Tento soubor tvoří tři skupiny, z nichž nejrozsáhlejší má 212 svazků. Ten vznikl postupným shromažďováním publikací v několika uplynulých desetiletích do muzejního archivu s pouhou základní evidencí. K zapsání do sbírkového fondu soubor připravila ve spolupráci s historikem muzea v podobě bakalářské práce ve studijním roce 2010/2011 studentka muzeologie a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Kateřina Nekoušová. Další dvě menší kolekce se dostaly do muzea jednorázovým sběrem muzejních pracovníků v terénu. Obsahová stránka učebnic je velmi pestrá, nejpočetněji zastoupený je český jazyk a literatura, dále němčina, ruština, matematika, dějepis, zeměpis, angličtina, další jazyky, náboženství, přírodovědné obory, slovníky, atlasy a knihy s pedagogickým obsahem. Datem vydání spadají do širokého časového pásma od roku 1794 do roku 1991, největší počet z nich ale byl vydán v období první republiky a v 50. až 80. letech 20. století.
PhDr. Josef Zacpal

created by: Trinet a.s., design Václav Houf