24.11.2013 - 12.01.2014 | Podhorácké muzeum

Betlémy

Zpracování Betlémského příběhu ve spolupráci se školami z Tišnovska.

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, otevřelo v neděli 24. listopadu výstavu „Betlémy. Zpracování Betlémského příběhu ve spolupráci se školami z Tišnovska“. Výstavní prostor nabízí návštěvníkům srovnání prožívání Vánoc v městské a venkovské domácnosti na přelomu 19. a 20. století a také prostředí dávného děje kolem narození Ježíše Krista. Další exponáty – betlémské sestavy žáků škol z Tišnovska dají prostor dětské fantazii za použití mnoha tvarů a druhů materiálů. Pro školní výpravy jsou přichystány speciální programy. Hravou formou je možné si ve výstavě projít putování do Betléma, zkusit si úlohu tří králů nebo Heroda v příběhu, a to v kostýmech, ale i naučit se koledu či vyrobit jednoduché ozdoby. Ani dospělí nepřijdou zkrátka, k výstavě je připraven na prahu adventu, 8. prosince, doprovodný program „Setkání nad Betlémským příběhem“ a beseda o muzejní práci.
Výstava potrvá do 12. ledna 2014.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf