08.12.2013 - 08.12.2013 | Podhorácké muzeum

Povídání mezi památkami

Příběhy předmětů a jejich zařazení do muzejních sbírek.

V neděli 8. prosince 2013 odpoledne od 14 do 16 hodin se budou moci návštěvníci dozvědět více o tom, jakými cestami a způsoby se dostávají konkrétní předměty do muzea a co se s nimi tam děje, než se stanou skutečnými evidenčně zpracovanými sbírkami. Odborní pracovníci připraví konkrétní ukázky těchto předmětů, seznámí zájemce s jejich historií a ukážou také jednotlivé typy jejich dokumentace.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf