17.02.2013 - 01.04.2013 | Podhorácké muzeum

Milan Magni – práce ze Svatoslavi 2010 - 2012

Výstava maleb a sítotisků umělce z let 2010 – 2012 inspirovaných krajinou kolem Svatoslavi. Další z řady výstav přibližujících tvorbu současných výtvarníků žijících ve sběrném regionu Podhoráckého muzea.

Výstava maleb a grafických listů Milana Magniho (1960) představuje výběr z cyklu prací, jejichž společnou inspirací je krajina v okolí obce Svatoslav. Zdánlivě jednotvárná krajina vyvolávala v malíři intenzivní pocity, z nichž v letech 2010–2012 vzešel cyklus, kterým se Magni spíše než konkrétní výsek krajiny pokouší zachytit určitou archetypální oproštěnost krajiny, její esenci a neměnnost v mnohosti neustále se měnících přírodních forem. Magni zcela vyloučil vyobrazení bezprostředně odkazující k předmětnému světu a plně se soustředil na práci se světlem, barvou a strukturou obrazové plochy, které nejsou v jeho obrazech jen prostředkem vytváření neiluzivního prostoru ale i nositelem emotivního výrazu a významu. Vzájemné harmonické či kontrastní vztahy jednotlivých barev, jejich textura a způsob vrstvení a překrývání pak spolu s energickým, gestickým projevem malíře určují dynamický aspekt obrazů.
Výstavu doplňují Magniho trojrozměrné dřevěné objekty, které autor interpretuje jako přeťaté kosmické sloupy. Vychází z přirozené struktury a barvy dřeva, jež opracovává až do podoby základního znaku a počítá i s jeho haptickým působením. Objekty představují novou polohu tvorby Milana Magniho, jenž se dosud vyjadřoval především malířskými prostředky.

Milan Magni se již v 80. letech minulého století stal respektovanou osobností brněnské umělecké scény. Vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně a Katedru výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (M. Štolfa, L. Ochrymčuk). Jako jeden z mála umělců tehdejšího tzv. brněnského okruhu soustředil svou pozornost téměř výhradně na malbu. Někdejší člen skupiny Měkkohlaví vychází ve své tvorbě z geometrizující a lyrické abstrakce. Řadí se mezi konstruktivně orientované malíře vycházející z tzv. analytické či radikální malby. Od 80. let jej zajímala především tematika spjatá s kosmologií a energií. Zhruba od poloviny 90. let začaly do jeho tvorby postupně pronikat inspirace různými krajinnými prvky a přírodními strukturami. Tyto tendence vyvrcholily poté, co se Magni v roce 2006 přestěhoval do Svatoslavi.
Pro školy i širokou veřejnost je připraven doprovodný program.

       

Milan Magni, Krajina (zimní) II, 2012,
akryl, plátno,
110 x 140 cm

 

Milan Magni, Krajina (zimní) III, 2012,
akryl, plátno,
110 x 140 cm

 

Milan Magni, Krajina XV, 2012, kombinovaná technika, papír,
50 x 70 cm

 

Milan Magni, Krajina s horizontem VI, 2011,
serigrafie, papír,
50 x 70 cm

 
created by: Trinet a.s., design Václav Houf