28.10.2012 - 02.12.2012 | Podhorácké muzeum

Krásné časy …?

Výstava fotografií ze sbírek Muzea romské kultury v Brně.

Soubor fotografií, které byly pořízeny od poloviny 19. století do počátku 2. světové války, zachycuje výjevy ze života Romů v Čechách, na Moravě, na Slovensku, v Uhrách, na Podkarpatské Rusi i v Rumunsku, odkud k nám většina kočovných Romů přicházela. Mnoho romských rodin se tehdy k nevoli místních obyvatel pokoušelo usadit na jednom místě. Většina však stále vyznávala tradiční kočovný způsob života, který s sebou přinášel kromě volnosti také nebezpečí bídy a hladu.
Výstava zapůjčená z Muzea romské kultury relativizuje zažité romantizující představy o životě a způsobech obživy Romů v dobách, které předcházely tzv. romskému holocaustu. Ten si vyžádal okolo půl milionu romských obětí.
Muzeum romské kultury získalo fotografie od Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Krajského múzea v Prešově a od pana Pavla Scheuflera.

 

Originály uložené ve sbírce Pavla Scheuflera

 

Originály uložené ve sbírkách Krajského muzea Prešov, Slovensko

created by: Trinet a.s., design Václav Houf