27.05.2012 - 27.05.2012 | Podhorácké muzeum

Současné kroje z různých regionů Moravy

Současné kroje z různých regionů Moravy.

Na volném prostranství před vchodem do muzejní budovy se představilo patnáct párů v krojích z různých regionů Moravy, například z Valašska, Horňácka, Brněnska a Podhorácka. Nechyběly ani ukázky kyjovského, strážnického nebo kopaničářského kroje. Autorem fotografie, propagující tuto akci na našich internetových stránkách, je Vladimír Židlický.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf