25.03.2012 - 20.05.2012 | Podhorácké muzeum

Tvorba za mřížemi

Výtvarné a rukodělné práce vězňů.

Různým kreativním činnostem se odsouzení lidé věnovali od pradávna.
Samota, množství času a nedostatek materiálu dávaly vzniknout mnohdy velmi zajímavým artefaktům, například figurkám z kostí nebo z chlebové střídy. V současnosti již nemusí odsouzení tvořit tajně po nocích ve svých celách. Jejich aktivity jsou podporovány v rámci resocializačních a rekvalifikačních kroužků, které byly po polovině 90. let zaváděny ve věznicích celé České republiky. Na výtvarnou a řemeslnou tvorbu odsouzených totiž moderní vězeňství nahlíží jako na jeden z prostředků, které odsouzeným pomáhají rozvíjet tvořivost i udržovat pracovní návyky. Před lety přišlo vedení Věznice Kuřim s nápadem, že ti, kteří svým jednáním představovali donedávna pro společnost hrozbu, by nyní měli být svému okolí co nejvíce užiteční.
Věznice navázala spolupráci se školami, školkami, nemocnicemi, dětskými domovy a dalšími institucemi v okolí Kuřimi, jimž pravidelně věnuje hračky a didaktické pomůcky vytvářené odsouzenými. Právě výrobě hraček pro děti se vedle řezbářství a malby odsouzení pod vedením speciálních pedagogů volného času dosud nejvíce věnovali. Ekonomická krize se však nevyhnula ani oblasti vězeňství a podpora státu, soukromých firem i jednotlivců se snížila natolik, že výtvarné a rukodělné aktivity odsouzených se ocitly v ohrožení. Jako připomínku těchto aktivit s významným pozitivním dopadem na odsouzené připravilo Podhorácké muzeum v Předklášteří ve spolupráci s Věznicí Kuřim výstavu prací odsouzených mužů z kuřimské věznice.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf