ŽIVOT ZA MŘÍŽEMI

Termín: 16. května 2012
Pro: 2. stupeň ZŠ
Počet dětí: maximálně 60
Délka programu: 90 min
Cena: 15 Kč
Kontakt: 549 412 293; e-mail: m.svikova@muzeumbrnenska.cz

V rámci projektu „Žijí mezi námi“ a prevencí kriminality pořádá Věznice Kuřim ve spolupráci s Podhoráckým muzeem cyklus přednášek a besed na téma Život za mřížemi.
Cílem projektu je posílit etické cítění dětí a mládeže s důrazem na otázku vina - zločin - trest, dopad následků zločinu a prožitku vězení na osobnost člověka, osobní morální standardy a jejich vytváření.
Žáci a studenti budou mít možnost hovořit se zaměstnanci věznice i se samotnými odsouzenými. Seznámí se s režimem věznice a s povinnostmi i právy odsouzených.
Projekt není koncipován jen jako varování ve smyslu: "Pokud budeš krást, kouřit či brát drogy, skončíš ve vězení." Pod vlivem přímé konfrontace s realitou zločinu, smyslu potrestání, chodu věznice a příběhů konkrétních odsouzených, chceme s dětmi diskutovat a dát jim prostor k sebevyjádření.
A co posluchače čeká?
- Chceme žáky a studenty odradit od trestné činnosti.
- Zdůraznit, jak důležitá je rodina, jak nebezpečné jsou závislosti a i zdánlivě malý trestný čin může mít fatální následky.
- Seznámit děti s trestní odpovědností, s důsledky braní drog, šikany, pobytu ve vězení.
- Nastínit příčiny změn osobnosti uvězněného člověka i obtížnost návratu odsouzených do společnosti.
- Napravit zkreslený pohled na vězení, který děti znají jen z televize.
- Životní příběhy odsouzených formou přímého setkání a diskuse.

V případě zájmu o účast na programu nás prosím co nejdříve kontaktujte.
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf