AKTUÁLNĚ

Podhorácké muzeum se dlouhodobě věnuje spolupráci se školami od mateřských až po střední. Zde naleznete bližší informace o aktuálních edukačních programech. Dále nabízíme objednaným školním skupinám komentované prohlídky kláštera Porta coeli. Těšíme se na setkání v Podhoráckém muzeu. 

 

PRO MŠ

Hravé muzeum
K výstavě Co všechno je muzeum…
od 18. 5. 2019
Proč potřebujeme muzeum? Co všechno v něm najdeme? A jak se liší od knihovny nebo archivu? A je muzeum v muzeu nuda? V programu pro mateřské školy si představíme muzeum jako živé místo plné zábavných her a úkolů.
Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Dítě a ten druhý
Klíčová slova: muzeum, sbírka, hra

Do muzea za dinosaury!
K výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana
od 24. 3. 2019
Který dinosaurus byl největší a který nejmenší? Jak vědci zjistí, jak dinosauři vypadali? A co vlastně jedli? Odpovědi nejen na tyto otázky přinese dětem náš edukační program. Zaměříme se také na rozvoj představivosti a grafomotoriky.
Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Dítě a společnost
Klíčová slova: dinosaurus, čas, příroda, Země


PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Dobrodružství v muzeu
K výstavě Co všechno je muzeum…
od 18. 5. 2019
Na žáky čeká šifrovací hra, která je provede výstavou. Zaměříme se na rozvoj komunikačních kompetencí a účinnou spolupráci v malé skupině. Zároveň poznáme dějiny a nejvýznamnější předměty Podhoráckého muzea.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Klíčová slova: muzeum, sbírka, hra, region, paměť

Do muzea za dinosaury!
K výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana
od 24. 3. 2019
Který dinosaurus byl největší a který nejmenší? Jak vědci zjistí, jak dinosauři vypadali? A co vlastně jedli? Odpovědi nejen na tyto otázky přinese dětem náš edukační program. Zaměříme se také na rozvoj představivosti a grafomotoriky.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova
Klíčová slova: dinosaurus, čas, příroda, Země
 

PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Skrytá tajemství mineralogie
K expozici Mineralogie Tišnovska
celoročně
Žáci se zábavnou formou seznámí s běžnými i vzácnějšími druhy minerálů. Aktivně si vyzkouší jejich rozeznávání a dozví se i o jejich využití v běžném životě.
Vzdělávací oblast: Přírodopis
Klíčová slova: minerály, neživá příroda, environment, mineralogie

Proč potřebujeme muzeum?
K expozici Mineralogie Tišnovska
celoročně
V tomto programu se budou žáci učit formulovat své myšlenky, logicky argumentovat, ale také naslouchat ostatním. Prostřednictvím řízené diskuze a skupinové práce žáci vyjádří svůj názor na muzeum a jeho význam ve společnosti.
Vzdělávací oblast: Dějepis, Výchova demokratického občana
Místa konání: společnost, sbírka, muzeum, paměť, komunita

Dinosauři: záhady a tajemství
K výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana
od 24. 3. 2019
V rámci edukačního programu budou žáci pracovat na vlastní kresbě dinosaura. Pracovat budou s dokumentací skutečných paleontologických nalezišť a během práce společně s lektorem odpoví na nejzajímavější otázky týkající se těchto živočichů
Vzdělávací oblasti: Přírodopis, Výtvarná výchova
Klíčová slova: dinosaurus, druhohory, evoluce, paleontologie


PRO GYMNÁZIA A SŠ

Překvapivá geologie
K expozici Mineralogie Tišnovska
celoročně
Studenti se s námi ponoří do problematiky geologie, a to aktivní a zábavnou formou prostřednictvím vzdělávacího programu. Přesvědčí se, že geologie ovlivňuje náš život možná více, než si mysleli.
Vzdělávací oblasti: Geologie, Environmentální výchova
Klíčová slova: geologie, dálnice, krajina, památka

Moje muzeum
K expozici Mineralogie Tišnovska
celoročně
Studenti v rámci programu zpracují ve skupinách projekt, který by se podle nich dal zrealizovat v muzejní instituci. Po absolvování programu dokážou vysvětlit význam muzea ve společnosti, popsat základní činnosti, které v muzejní instituci probíhají a promyslet vlastní akci.
Vzdělávací oblasti: Dějepis, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: muzeum, sbírka, hra, region, paměť

Dinosauři: záhady a tajemství
K výstavě Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana
od 24. 3. 2019
V rámci edukačního programu budou žáci pracovat na vlastní kresbě dinosaura. Pracovat budou s dokumentací skutečných paleontologických nalezišť a během práce společně s lektorem odpoví na nejzajímavější otázky týkající se těchto živočichů
Vzdělávací oblasti: Biologie, Výtvarný obor
Klíčová slova: dinosaurus, paleontologie, paleobotanika, druhohory, evoluce

 


Brožurku Muzeum Brněnska žije! s kompletní nabídkou aktuálních edukačních programů Muzea Brněnska na druhé pololetí školního roku 2018/2019 najdete zde.

 

ARCHIV


Čí babička a prababička?       
Vánoce ukradené válkou.    
BRÁNA NEBES
Ve skrytu šerosvitu     
Setkání nad Betlémským příběhem
Animační program pro žáky 2. stupně ZŠ a SŚ
Odborný vyúkový program vedený pracovníky Muzea romské kultury
Výklad na výstavě s kurátorkou Martinou Švikovou
Výklad na výstavě s Milanem Magni
Výklad na výstavě s kurátorkou Martinou Švikovou
Animační program pro děti
František Štěpán (1912 - 1986)
PROJEKT KROJE
ŽIVOT ZA MŘÍŽEMI
LEGENDA O SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ
PROJEKT MAPA

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf