11.11.2011 - 11.12.2011 | Podhorácké muzeum

Svatořečení Anežky České ve fotografiích Františka Sysla

Výstava fotografií ze svatořečení Anežky České ve Vatikánu dne 12. 11. 1989.

V letošním roce si připomínáme výročí 800 let od narození sv. Anežky České, která, ač jako světice a národní patronka uctívána po celá staletí, byla svatořečena až 12. listopadu 1989.
Svatořečení Anežky České papežem Janem Pavlem II. symbolicky předjímalo pád více než čtyřicetileté éry komunistického režimu v Československu. Dávné proroctví, které sv. Anežku spojuje s mírem a rozkvětem českého národa, tak bylo opět aktualizováno.
Významné církevní události se ve Vatikánu kromě oficiální delegace účastnil i téměř desetitisícihlavý zástup československých poutníků. Na vlastní pěst tehdy do Říma vyrazil také František Sysel z Kroměříže, jemuž se objektivem fotoaparátu podařilo zachytit atmosféru slavnostních okamžiků.
Výstava je součástí projektu "Legenda o sv. Anežce České". 

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 15. LEDNA 2012

created by: Trinet a.s., design Václav Houf