25.09.2011 - 25.09.2011 | Podhorácké muzeum

Život se Sluncem

Beseda s RNDr. Františkem Fárnikem, CSc.

V neděli 25. září 2011 v 17.00 hodin zveme širokou veřejnost na přednášku a besedu ŽIVOT SE SLUNCEM. Se svou životní cestou a prací „tváří v tvář vesmíru“ seznámí RNDr. FRANTIŠEK FÁRNÍK, CSc., tišnovský rodák, vedoucí Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR. Přednášku bude doprovázet promítáním mimořádných záběrů.
Na závěr akce se uskuteční vylosování výsledků soutěže „O dokonalého muže“, která probíhala po celou dobu konání výstavy SVĚT MUŽŮ.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf