14.05.2011 - 18.09.2011 | Podhorácké muzeum

Svět mužů

Výstava sezony představuje muže v jejich typických společenských rolích, vlastnostech, postojích a zálibách, zejména v první polovině 20. století.

Hlavní výstava sezóny nazvaná Svět mužů zachycuje významné muže jako panovníky a světce, statečné bojovníky, ale i jejich protipóly – běžné živnostníky, zemědělce, obchodníky, otce rodin. Atraktivní část instalace tvoří ukázky mužných zálib a koníčků. Typickým představitelům některých mužských rolí, povolání a zájmů jsou v rámci textového doprovodu věnovány stručné medailonky. Zmíněni jsou také muži vědci, cestovatelé, umělci a sportovci
Exponáty vycházejí ze sbírkového fondu muzea a jiných institucí, ze soukromých sbírek jednotlivců a spolků, stejně jako obrazy a fotografie. Konečným časovým obdobím výstavy jsou šedesátá léta dvacátého století, regionální zaměření je na Moravu a okolí Tišnova. Prostorové uspořádání umožňuje vedle vitrín a volných skupin rovněž vytvoření tématických kójí – např. obchodu, hospody, nebo interiérů měšťanského nábytku. Nejvíce přitažlivé pro veřejnost jsou živé exponáty – hroznýš nebo želva a nepochybně i minisalon historických motocyklů v muzejní galerii. Pro děti je přichystán speciální program.
Výstava chce vzdát hold všem mužům, ve kterých zůstala klukovská jiskra, kteří se zabývali a zabývají něčím zajímavým a přínosným.
Na závěr výstavy čeká návštěvníky překvapivá slosovací soutěž.
Výstava Svět mužů bude ve svém průběhu doplněna několika doprovodnými akcemi.
Výstava potrvá do 18. září

 

   
   
   
   

zpět

created by: Trinet a.s., design Václav Houf