PROPOZICE K SOUTĚŽI

Výtvarná soutěž „Legenda o sv. Anežce České“

V roce 2011 si připomínáme výročí 800 let od narození významné české světice a národní patronky, sv. Anežky.
Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska, vypisuje k tomuto výročí výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je nenásilnou a hravou formou seznámit s osobností sv. Anežky. Rádi bychom také upozornili na vztah světice k cisterciáckému klášteru Porta coeli v Předklášteří, jehož zakladatelkou byla matka sv. Anežky a manželka krále Přemysla Otakara I., Konstancie Uherská.

Děti mohou soutěžit ve třech věkových kategoriích:
1) kategorie I: 6 – 10 let
2) kategorie II: 11 – 14 let
3) kategorie III: 15 – 19 let

Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota složená z pracovníků muzea a výtvarných umělců. Udělena bude rovněž cena veřejnosti (veřejnost bude moci hlasovat po dobu výstavy, tj. od 11. 11. do 9. 12. 2011).
Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne v neděli 11. 12. 2011.

Návrhy témat:
1) Princezna Anežka
2) Anežka odmítá královskou hodnost a odchází do kláštera
3) Sv. Anežka zakládá klášter v Praze Na Františku
4) Sv. Anežka pečuje o chudé a nemocné
5) Sv. Anežka ve společnosti dalších českých světců
6) Přemysl Otakar I. korunován českým králem
7) Král Václav I. na lovu
8) Rytířský turnaj
9) Král Přemysl Otakar II. v bitvě na Moravském poli

Soutěžící mohou své práce posílat do 6. 11. 2011 (viz níže pravidla soutěže). Soutěžní práce budou poté od 11. listopadu do 9. prosince 2011, v době výročí svatořečení Anežky České, vystaveny v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Porta coeli v Předklášteří a v prostorách Podhoráckého muzea. Výstavu soutěžních prací doplní nádherné fotografie ze svatořečení Anežky České v katedrále sv. Petra ve Vatikánu ze dne 12. 11. 1989.

Poznámka:
Pro děti a mládež jsme k této příležitosti připravili pracovní listy s úkoly ve formě omalovánek či doplňovaček. Tyto pracovní listy jsou dostupné v Podhoráckém muzeu v Předklášteří, ale také volně ke stažení na webových stránkách Muzea Brněnska (v sekci „SOUTĚŽE“).

Pravidla soutěže:
1) soutěž je určena pro děti základních škol, základních uměleckých škol, středních škol a gymnázií;
2) úkolem dětí je namalovat či nakreslit svou představu nejvýznamnější české světice sv. Anežky České či některou z výše navržených scén z doby, v níž Anežka žila (témata však nejsou závazná);
3) technice zpracování ani formátu obrázků se meze nekladou (malba, kresba, grafika, koláž, plastika apod.);
4) součástí soutěžní práce musí být čitelně vyplněná a podepsaná přihláška; na zadní straně obrázku musí být čitelně vyznačen název obrázku, jméno a příjmení soutěžícího a jeho věk;
5) jeden soutěžící může zaslat maximálně dva obrázky;
6) počet zaslaných soutěžních prací z jedné školy není omezen; práce nám mohou zasílat i jednotlivé děti samostatně (bez zaštítění školou);
7) soutěžící podají své práce do 6. 11. 2011 buď poštou na adresu vyhlašovatele - Muzeum Brněnska, Porta coeli 1001, Předklášteří 666 02 (rozhoduje datum poštovního razítka), nebo osobně na adresu poboček Muzea Brněnska:
  a) Podhorácké muzeum, Porta coeli 1001, Předklášteří 666 02
  b) Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 18, Šlapanice 664 51
  c) Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad 664 61
  d) Památník Mohyla míru, K Mohyle míru 200, Práce 664 58
  e) Muzeum v Ivančicích, Široká 1, Ivančice 664 91
8) každý soutěžící účastí v soutěži souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce organizátorem soutěže včetně využití osobních údajů a fotografií prací ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele soutěže;
9) organizátor soutěže si vyhrazuje právo odložit uzávěrku soutěže, případně i soutěž zrušit;
10) zaslané obrázky do soutěže se nevracejí.

Sponzoři a mediální partneři soutěže:

- Český rozhlas Brno
- Rádio Proglas
- Brněnská televize B-Tv
- DanArt, s.r.o.
- Nadační fond Niké
- Hostinec U Vlachů, Jamné
- M Produkce, Pavel Had
- Nakladatelství JOTA

created by: Trinet a.s., design Václav Houf