PROPOZICE K SOUTĚŽI

Výtvarná soutěž „Legenda o sv. Anežce České“

V roce 2011 si připomínáme výročí 800 let od narození významné české světice a národní patronky, sv. Anežky.
Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska, vypisuje k tomuto výročí výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je nenásilnou a hravou formou seznámit s osobností sv. Anežky. Rádi bychom také upozornili na vztah světice k cisterciáckému klášteru Porta coeli v Předklášteří, jehož zakladatelkou byla matka sv. Anežky a manželka krále Přemysla Otakara I., Konstancie Uherská.

Děti mohou soutěžit ve třech věkových kategoriích:
1) kategorie I: 6 – 10 let
2) kategorie II: 11 – 14 let
3) kategorie III: 15 – 19 let

Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota složená z pracovníků muzea a výtvarných umělců. Udělena bude rovněž cena veřejnosti (veřejnost bude moci hlasovat po dobu výstavy, tj. od 11. 11. do 9. 12. 2011).
Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne v neděli 11. 12. 2011.

Návrhy témat:
1) Princezna Anežka
2) Anežka odmítá královskou hodnost a odchází do kláštera
3) Sv. Anežka zakládá klášter v Praze Na Františku
4) Sv. Anežka pečuje o chudé a nemocné
5) Sv. Anežka ve společnosti dalších českých světců
6) Přemysl Otakar I. korunován českým králem
7) Král Václav I. na lovu
8) Rytířský turnaj
9) Král Přemysl Otakar II. v bitvě na Moravském poli

Soutěžící mohou své práce posílat do 6. 11. 2011 (viz níže pravidla soutěže). Soutěžní práce budou poté od 11. listopadu do 9. prosince 2011, v době výročí svatořečení Anežky České, vystaveny v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Porta coeli v Předklášteří a v prostorách Podhoráckého muzea. Výstavu soutěžních prací doplní nádherné fotografie ze svatořečení Anežky České v katedrále sv. Petra ve Vatikánu ze dne 12. 11. 1989.

Poznámka:
Pro děti a mládež jsme k této příležitosti připravili pracovní listy s úkoly ve formě omalovánek či doplňovaček. Tyto pracovní listy jsou dostupné v Podhoráckém muzeu v Předklášteří, ale také volně ke stažení na webových stránkách Muzea Brněnska (v sekci „SOUTĚŽE“).

Pravidla soutěže:
1) soutěž je určena pro děti základních škol, základních uměleckých škol, středních škol a gymnázií;
2) úkolem dětí je namalovat či nakreslit svou představu nejvýznamnější české světice sv. Anežky České či některou z výše navržených scén z doby, v níž Anežka žila (témata však nejsou závazná);
3) technice zpracování ani formátu obrázků se meze nekladou (malba, kresba, grafika, koláž, plastika apod.);
4) součástí soutěžní práce musí být čitelně vyplněná a podepsaná přihláška; na zadní straně obrázku musí být čitelně vyznačen název obrázku, jméno a příjmení soutěžícího a jeho věk;
5) jeden soutěžící může zaslat maximálně dva obrázky;
6) počet zaslaných soutěžních prací z jedné školy není omezen; práce nám mohou zasílat i jednotlivé děti samostatně (bez zaštítění školou);
7) soutěžící podají své práce do 6. 11. 2011 buď poštou na adresu vyhlašovatele - Muzeum Brněnska, Porta coeli 1001, Předklášteří 666 02 (rozhoduje datum poštovního razítka), nebo osobně na adresu poboček Muzea Brněnska:
  a) Podhorácké muzeum, Porta coeli 1001, Předklášteří 666 02
  b) Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 18, Šlapanice 664 51
  c) Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad 664 61
  d) Památník Mohyla míru, K Mohyle míru 200, Práce 664 58
  e) Muzeum v Ivančicích, Široká 1, Ivančice 664 91
8) každý soutěžící účastí v soutěži souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce organizátorem soutěže včetně využití osobních údajů a fotografií prací ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele soutěže;
9) organizátor soutěže si vyhrazuje právo odložit uzávěrku soutěže, případně i soutěž zrušit;
10) zaslané obrázky do soutěže se nevracejí.

Sponzoři a mediální partneři soutěže:

- Český rozhlas Brno
- Rádio Proglas
- Brněnská televize B-Tv
- DanArt, s.r.o.
- Nadační fond Niké
- Hostinec U Vlachů, Jamné
- M Produkce, Pavel Had
- Nakladatelství JOTA

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101