NOVÉ PŘÍRŮSTKY DO KOLEKCE KOČÁRKŮ

Sbírky Podhoráckého muzea jsou systematicky obohacovány novými přírůstky z období
2. poloviny 20. století, které se stále více stává minulostí. Týká se to i dětských kočárků. Nové exponáty navazují na původní chronologickou řadu, tvořenou kočárky s hlubokou vaničkou nebo sportovními typy. Ke změnám docházelo v souvislosti s celkovými vývojovými trendy užitnými i estetickými. Např. po stránce materiálové – užívaly se značné míře plasty, tvar kočárku se zužoval a zmenšoval, barevnost se stávala světlejší. Do roku 1965 se uzavřela jedna z etap vývoje dětského vozidla - kočárku.
PhDr. Irena Ochrymčuková

"Válečný" hluboký kočárek, 1. pol. 40. let 20. století. Hluboký dětský kočárek, kolem 1960. Sportovní dětský kočárek, polovina 60. let 20. století.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf