09.04.2019 - 10.11.2019 | Podhorácké muzeum

Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana

Výstavní projekt založený na propojení výtvarného umění a přírodních věd představí malby, trojrozměrné modely a paleontologické vzorky prehistorické fauny a flóry.
created by: Trinet a.s., design Václav Houf