AKTUÁLNĚ

Podhorácké muzeum se dlouhodobě věnuje spolupráci se školami od mateřských až po střední. Zde naleznete bližší informace o aktuálních edukačních programech. Dále nabízíme objednaným školním skupinám komentované prohlídky kláštera Porta coeli. Těšíme se na setkání v Podhoráckém muzeu. 

PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Za tatíčka Masaryka

Edukační program k výstavě Život v měšťanské domácnosti po první světové válce
Jaké to bylo vyrůstat před sto lety? Jak se změnilo stravování, oblékání nebo bydlení? To vše poznají děti zábavnou a aktivní formou prostřednictvím našeho edukačního programu s prvky dramatické výchovy.
Termín: od 27. 11. 2018 do 10. 3. 2019

PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Skrytá tajemství mineralogie

Edukační program k expozici Mineralogie Tišnovska
Žáci se zábavnou formou seznámí s běžnými i vzácnějšími druhy minerálů a hornin, se základními vlastnostmi charakteristickými pro jejich určování. Aktivně si vyzkouší rozeznávání jednotlivých minerálů a hornin, které se běžně vyskytují kolem nás (s důrazem na Tišnov a okolí).
Termín: celoročně

Poznej architekturu nové republiky
Program inspirovaný minulou výstavou Podhoráckého muzea Václav Hynek Mach – sochař nové republiky
Žáci v programu poznají nejvýznamnější architektonická díla Československé republiky, přiřadí je k jednotlivým slohům a s pomocí lektora je charakterizují. Samostatně zpracují návrh sochařské výzdoby inspirovaný kreativními postupy Václava Hynka Macha. Program se koná přímo ve školách.
Termín: do 30. 11. 2018

Jak vznikla republika?
Edukační program k výstavě První světová válka – rok 1918
S žáky zopakujeme, co již vědí o první světové válce a vzniku republiky. Za pomoci exponátů se seznámíme s každodenním životem na Tišnovsku v mladé republice.
Termín: od 30. 10. 2018 do 10. 3. 2019

První republika jinak
Edukační program k výstavě Život v měšťanské domácnosti po první světové válce
Žáci se v programu budou zabývat zdánlivě jednoduchou otázkou: jaký byl život a území dnešní České republiky před 100 lety? Za pomocí badatelských metod a jedinečných exponátů zpracujeme problematiku každodenního života v nové republice.
Termín: od 27. 11. 2018 do 10. 3. 2019

PRO GYMNÁZIA A SŠ
Překvapivá geologie
Edukační program k expozici Mineralogie Tišnovska
Studenti se s námi ponoří do problematiky geologie a to aktivní a zábavnou formou prostřednictvím vzdělávacího programu. Studenti se u nás přesvědčí, že geologie ovlivňuje náš život možná více, než si mysleli a skrývá mnoho překvapení.
Termín: celoročně

Paměť nové republiky
Program inspirovaný minulou výstavou Podhoráckého muzea Václav Hynek Mach – sochař nové republiky
Se studenty se v programu zaměříme na památníky, jejichž návrhům se Mach mimo jiné věnoval. Představíme si jeho pracovní postupy při rozmýšlení památníků, zamyslíme se nad tím, jak vznikají památníky dnes, a studenti vymodelují vlastní návrh. Program realizujeme přímo ve školách.
Termín: do 30. 11. 2018

Nakresli čáru: Jak vznikají státy
Edukační program k výstavě První světová válka – rok 1918
Se studenty se zamyslíme nad tím, jak vlastně vznikají v moderních dějinách nové státy. Porovnáme příklady ze světa s průběhem zakládání nové republiky v roce 1918.
Termín: od 30. 10. 2018 do 10. 3. 2019
 

 

 

ARCHIV


Čí babička a prababička?       
Vánoce ukradené válkou.    
BRÁNA NEBES
Ve skrytu šerosvitu     
Setkání nad Betlémským příběhem
Animační program pro žáky 2. stupně ZŠ a SŚ
Odborný vyúkový program vedený pracovníky Muzea romské kultury
Výklad na výstavě s kurátorkou Martinou Švikovou
Výklad na výstavě s Milanem Magni
Výklad na výstavě s kurátorkou Martinou Švikovou
Animační program pro děti
František Štěpán (1912 - 1986)
PROJEKT KROJE
ŽIVOT ZA MŘÍŽEMI
LEGENDA O SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ
PROJEKT MAPA

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf