AKTUÁLNĚ

Podhorácké muzeum se dlouhodobě věnuje spolupráci se školami od mateřských až po střední. Zde naleznete bližší informace o aktuálních edukačních programech. Dále nabízíme objednaným školním skupinám komentované prohlídky kláštera Porta coeli. Těšíme se na setkání v Podhoráckém muzeu. 

 

PRO MŠ

Připravte se na Vánoce!
K výstavě Jídlo zimního času
od 3. 12. 2019 do 16. 2. 2020
V rámci programu si s dětmi představíme některá méně známá "strašidla", promluvíme si o adventu kdysi a dnes a popíšeme význam těchto obchůzek. Děti si vyrobí vlastní masku a nezapomeneme zmínit ani typické vánoční pokrmy.
Vzdělávací oblasti: Komunikativní kompetence, Dítě a společnost
Klíčová slova: advent, obchůzky, maska, Vánoce, jídlo


PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Připravte se na Vánoce!
K výstavě Jídlo zimního času
od 3. 12. 2019 do 16. 2. 2020
V rámci programu si s dětmi představíme některá méně známá "strašidla", promluvíme si o adventu kdysi a dnes a popíšeme význam těchto obchůzek. Děti si vyrobí vlastní masku a nezapomeneme zmínit ani typické vánoční pokrmy.
Vzdělávací oblasti: Komunikativní kompetence, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: advent, obchůzky, maska, Vánoce, jídlo

Oživlé minerály
K expozici Mineralogie Tišnovska
celoročně
V edukačním programu děti za pomoci stále expozice Podhoráckého muzea poznají minerály a horniny v souvislosti s jejich vlastním životem a osobními zkušenostmi. Čekat na ně bude práce ve dvojících i krátká prezentace získaných poznatků před spolužáky.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Komunikativní kompetence
Klíčová slova: nerost, hornina, minerál, průmysl

 

PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Příběh jídla
K výstavě Jídlo zimního času
od 3. 12. 2019 do 16. 2. 2020
Jak se proměňuje vztah člověka a jídla? Jak se liší náš jídelníček dnes od toho, co jedli naši předci před sto lety? Nejen na tyto otázky si žáci odpoví v edukačním programu k výstavě v Podhoráckém muzeu. V předvánočním období bude část programu věnována také štědrovečerní tabuli.
Vzdělávací oblasti: Výchova ke zdraví, Dějepis
Klíčová slova: stravování, diskuze, skupinová práce, zdraví

Skrytá tajemství mineralogie
K expozici Mineralogie Tišnovska
celoročně
Žáci se zábavnou formou seznámí s běžnými i vzácnějšími druhy minerálů. Aktivně si vyzkouší jejich rozeznávání a dozví se i o jejich využití v běžném životě.
Vzdělávací oblast: Přírodopis
Klíčová slova: minerály, neživá příroda, environment, mineralogie

Zvol mě!
K výstavě Sametová revoluce
od 20. 11. 2019 do 12. 1. 2020
Program se věnuje tematice komunistického totalitního režimu u nás se zaměřením na jeho porovnání s demokratickými systémy. Žáci si vyzkouší realizaci voleb z let 1946 a 2017 a budou vedeni k aktivní participaci.
Vzdělávací oblasti: Výchova demokratického občana, Dějepis
Klíčová slova: totalita, demokracie, komunismus, volby, prázdné lístky


PRO GYMNÁZIA A SŠ

Překvapivá geologie
K expozici Mineralogie Tišnovska
celoročně
Studenti se s námi ponoří do problematiky geologie, a to aktivní a zábavnou formou prostřednictvím vzdělávacího programu. Přesvědčí se, že geologie ovlivňuje náš život možná více, než si mysleli.
Vzdělávací oblasti: Geologie, Environmentální výchova
Klíčová slova: geologie, dálnice, krajina, památka

Zvol mě!
K výstavě Sametová revoluce
od 20. 11. 2019 do 12. 1. 2020
Program se věnuje tematice komunistického totalitního režimu u nás se zaměřením na jeho porovnání s demokratickými systémy. Žáci si vyzkouší realizaci voleb z let 1946 a 2017 a budou vedeni k aktivní participaci.
Vzdělávací oblasti: Výchova demokratického občana, Dějepis
Klíčová slova: totalita, demokracie, komunismus, volby, prázdné lístky

 

Skrytá tajemství mineralogie
K expozici Mineralogie Tišnovska
celoročně
Žáci se zábavnou formou seznámí s běžnými i vzácnějšími druhy minerálů. Aktivně si vyzkouší jejich rozeznávání a dozví se i o jejich využití v běžném životě.
Vzdělávací oblast: Přírodopis
Klíčová slova: minerály, neživá příroda, environment, mineralogie

 

ARCHIV


Čí babička a prababička?       
Vánoce ukradené válkou.    
BRÁNA NEBES
Ve skrytu šerosvitu     
Setkání nad Betlémským příběhem
Animační program pro žáky 2. stupně ZŠ a SŚ
Odborný vyúkový program vedený pracovníky Muzea romské kultury
Výklad na výstavě s kurátorkou Martinou Švikovou
Výklad na výstavě s Milanem Magni
Výklad na výstavě s kurátorkou Martinou Švikovou
Animační program pro děti
František Štěpán (1912 - 1986)
PROJEKT KROJE
ŽIVOT ZA MŘÍŽEMI
LEGENDA O SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ
PROJEKT MAPA

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf